HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Đặc sắc rừng dừa nước Cẩm Thanh

Rừng dừa nước Cẩm Thanh (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) trước đây diện tích chừng 7 mẫu nên còn có tên gọi là rừng dừa Bảy Mẫu. Rừng dừa này là vùng đệm của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An, có giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên đặc biệt.

Đặc sắc rừng dừa nước Cẩm Thanh
Xem thêm