HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Hàng không, du lịch hồi hộp chờ bay quốc tế

Các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ khó có thể triển khai đúng kế hoạch vì nhiều quy định mới về phòng chống biến chủng Omicron

Hàng không, du lịch hồi hộp chờ bay quốc tế
Xem thêm